top of page
Sunset Run_edited.jpg

Menn og ufrivillig barnløshet

Å være mann under fertilitetsbehandling

Som første mannlige behandler innen fertilitetsveiledning tilbyr jeg individuelle samtaler med ufrivillig barnløse menn. Jeg har egenerfaring fra fertilitetsbehandling og har kjent på følelsen av å ha vært på sidelinjen i samtlige trinn. Hvordan det er å være barnløs er et spørsmål som stilles oftere til kvinner enn menn. Menns følelser blir i noen sammenhenger oversett og det er mer fokus på kvinnen i en fertilitetsbehandling. Generelt sett er det mindre åpenhet om det er å være mann og ufrivillig barnløs. Jeg er opptatt av mannens rolle før, under og etter behandling.

Les min kronikk i NRK Ytring

https://www.nrk.no/ytring/en-stille-sorg-for-menn-1.14932068

Menn og fertilitet: Welcome
bottom of page