top of page
img_9587.jpg

Om meg

Familieterapeut og fertilitetsrådgiver


Jeg er ansatt ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet som klinisk sosionom. Siden 2019 har jeg snakket med mange par som er ufrivillig barnløs og hvordan behandlingen kan påvirke oss som enkeltindivider eller par.

Jeg har selv egenerfaring med IVF/ICSI behandling og ufrivillig barnløshet. Noe som er nyttig denne sammenhengen.

De følelsesmessige aspektene av å prøve få barn kan oppleves utmattende. Jeg er opptatt av den emosjonelle belastningen det er å være ufrivillig barnløs og gjennomgå en fertilitetsbehandling. Gjennom å sortere tanker og dele følelser i slik prosess kan dere få økt innsikt, håp og mestring i den livsfasen dere står midt i. Jeg jobber ut i fra en familieterapeutisk forståelse hvor et trygt rom og en trygg relasjon er viktig. I samarbeid forsøker vi å finne frem til nye handlingsvalg i situasjonen dere befinner dere i. 

Les min kronikk:

https://www.nrk.no/ytring/en-stille-sorg-for-menn-1.14932068


Hør meg i podcast:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/menn-infertilitet-og-psyken-m-kristian-ophaug-og-vegard/id1447425293?i=1000652441991

https://www.vg.no/nyheter/i/3El2e0/ufrivillig-barnloeshet-de-vil-saa-gjerne-ha-dette-barnet

Om meg: About Me
bottom of page