Om meg

Familieterapeut

Jeg har bred erfaring som terapeut fra spesialisthelsetjenesten, mange års egenerfaring med IVF/ICSI, ufrivillig barnløs og som pappa. 

Jeg samarbeider med Ønskebarnforeningen, Livio Klinikken og Fertilitetssenteret

De følelsesmessige aspektene av å prøve få barn kan oppleves utmattende. Jeg er opptatt av den emosjonelle belastningen det er å være ufrivillig barnløs og gjennomgå en fertilitetsbehandling. Gjennom å sortere tanker og dele følelser i slik prosess kan dere få økt innsikt og mestring i den livsfasen dere står midt i. Jeg jobber ut i fra en familieterapeutisk forståelse hvor et trygt rom og en trygg relasjon er viktig. I samarbeid forsøker vi å finne frem til nye handlingsvalg i situasjonen dere befinner dere i. 

Jeg har vært heldig å ha fått delt noen av mine tanker i media det siste året.

https://www.nrk.no/ytring/en-stille-sorg-for-menn-1.14932068

https://www.tv2.no/v/1588240/