top of page

Tjenester

Jeg tilbyr individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og veiledning.

Individualsamtaler

Et par kan erfare at de er på ulikt sted rent følelsesmessig i fertilitetsbehandlingen. Derfor kan det være godt å komme alene til individualsamtaler. Kanskje kjenner du på mer skyld eller skam for over at dere ikke får det barnet dere ønsker så inderlig? Er redd for at det ikke skal skje? Trenger hjelp til avklare: når er nok nok? 


Individualsamtaler kan være et tilbud hvis føler deg følelsesmessig overveldet og stresset av å være ufrivillig barnløs.

Du er ogå velkommen til å ta kontakt hvis du er alene og ufrivillig barnløs.

Calm Sea

Parsamtaler

Opplever dere at fertilitetsbehandlingen forstyrrer hverdagen mer enn dere ønsker? Settes livet på vent? Vi som har vært gjennom dette vet at det investeres enorme mengder med tid og krefter for å nå et mål som dere kanskje ikke vet kan oppnås. Gjennom samtaler kan vi møtes for å finne måter å holde ut i denne ventetiden, håndtere følelser og finne frem til verktøy som kan hjelpe dere til å takle den situasjonen dere står i. 

Det kan være fint å komme til et trygt rom hvor dere kan snakke helt ut, få hjelp til å sette ord på og lytte til hverandre i tiden man venter på et barn.

Eller dere har kommet dit at dere vil avslutte behandlingen uten å ha fått barn og har bruk for å avklare et tanker rundt et liv uten barn. 

Dandelion Parachute Seed

Familiesamtaler

Jeg har erfaring med familie og pårørendesamtaler. Noen ganger skjer det hendelser og tap i familier som det kan være viktig å snakke ut om med en nøytral familieteraput. Eller det har oppstått utfordringer som har splittet familien og kommunikasjonen har stoppet opp.


Foggy Pier

Veiledning

Går du på videreutdanning og ønsker veiledning? Jeg er klinisk sosionom innen rus og avhengighetsproblematikk og offentlig godkjent veileder. Jeg har  veiledet flere studenter både individuelt og i gruppe.  Pris etter avtale.

Ducks Over the Lake
Tjenester: Services
Sunset Run_edited.jpg

Menn og fertilitet

Å være mann under fertilitetsbehandling

Som eneste mannlige behandler innen fertilitetsveiledning i Norge tilbyr jeg individuelle samtaler med ufrivillig barnløse menn. Jeg har egenerfaring fra fertilitetsbehandling og har kjent på følelsen av å ha vært på sidelinjen i samtlige trinn. Hvordan det er å være barnløs er et spørsmål som stilles oftere til kvinner enn menn. Jeg er opptatt av mannens rolle før, under og etter behandling.

Tjenester: Welcome
bottom of page